Velkommen til SRC International ApS

SRC International ApS er et uafhængigt firma, som har specialiseret sig i teknisk/økonomisk rådgivning til aktører i energisektoren. SRC International blev etableret i København i 1991 af de amerikanske selskaber SRC Inc. og EPRI og har således næsten tredive års erfaring i Danmark og internationalt.

Vores kunder er fjernvarme-, el- og gasselskaber, industrivirksomheder, offentlige myndigheder som Energistyrelsen, Danida og Energinet.dk; internationale organisationer som EU og IEA, samt private selskaber, som har eller planlægger etablering af energianlæg.
 

SRC International tilbyder rådgivning indenfor følgende områder:

  • Assistance til køb, salg og hedging af olie, naturgas, el og CO2-kvoter
  • Forretningsstrategier for selskaber i energisektoren
  • Feasibility analyser af energianlæg
  • Klimaplaner for virksomheder og kommuner
  • Evaluering af energirelaterede aktiviteter og projekter.

Læs mere om hvad vi tilbyder

Hvem er vores kunder?

Vores kundeliste spænder bredt, men de fleste kunder kan placeres i en af følgende grupper:

  • Fjernvarmeselskaber og industrivirksomheder
  • Gasselskaber
  • Energistyrelsen, Energinet.dk og andre myndigheder og organisationer
  • EU- finansierede projekter med partnere fra flere lande
  • Projekter i udlandet finansieret af bistandsorganisationer eller private investorer

Læs mere