Thorkild Kristensen

Thorkild Kristensen er adm. direktør for SRC International A/S.

Han har en kandidatgrad fra Aalborg Universitet (1983) og en HD i udenrigshandel fra CBS, Handelshøjskolen i København (1990).

Thorkild arbejdede i Cowis energiplanafdeling 1983-1996. Opgaverne lå indenfor kommunal varmeplanlægning, regional energiplanlægning og udarbejdelse af feasibility analyser for energianlæg i Danmark. I begyndelsen af 1990'erne skiftede fokus til Øst- og Centraleuropa, men opgavetypen var den samme: Teknisk og økonomisk rådgivning til aktørerne i energisektoren, herunder planlægning af el-, gas- og varmesystemer.

I 1996 blev Thorkild leder af SRC International's kontor i København. Arbejdsopgaverne blev herefter udvidet til også at opfatte projekter indenfor det, der indtil da havde været SRC International's primære arbejdsområde: DSM og energibesparelser.

En stor opgave for EU Kommissionen med titlen "Natural gas pricing, tariffs and operational twinning" gav SRCI (sammen med flere underrådgivere) gav os et bredt kontaktnet hos myndigheder, regulatorer og gasselskaber i 11 øst- og centraleuropæiske lande. Vi fik et dybtgående kendskab til den europæiske gassektor, som siden har gjort os til en vigtig aktør indenfor rådgivning om gasmarkedet.

Thorkild har imidlertid også på andre typer opgaver i Europa, Afrika og Asien arbejdet med feasibility analyser af el-, gas- og fjernvarmesystemer, og han har udarbejdet energiplaner på alle niveauer.

Den vigtigste opgave i de seneste år har dog været udviklingen at prissikringsmodeller for større energiforbrugere i Danmark og udlandet. På dette område besidder SRCI i dag en unik viden, som gerne deles med interesserede parter.

Kontakt os

Telefon: +45 70 20 45 90

 

tk@srci.dk