Thorkild Kristensen

Thorkild Kristensen er adm. direktør for SRC International A/S.

Han har en kandidatgrad fra Aalborg Universitet (1983) og en HD i udenrigshandel fra CBS, Handelshøjskolen i København (1990).

Thorkild arbejdede i Cowis energiplanafdeling 1983-1996. Opgaverne lå i 1980'erne især indenfor kommunal varmeplanlægning, regional energiplanlægning og udarbejdelse af feasibility analyser for energianlæg i Danmark. I 1990'erne skiftede fokus til Øst- og Centraleuropa, men opgavetypen var den samme: Teknisk og økonomisk rådgivning til aktørerne i energisektoren, herunder planlægning af el-, gas- og varmesystemer.

I 1996 blev Thorkild leder af SRC International's kontor i København. Arbejdsopgaverne blev herefter udvidet til også at opfatte projekter indenfor det, der indtil da havde været SRC International's primære arbejdsområde: DSM og energibesparelser.

I 1997 vandt SRC International vandt en stor opgave for EU Kommissionen med titlen "Natural gas pricing, tariffs and operational twinning". Sammen med flere underrådgivere gennemførte SRC International projektet i 1997-1998. Gennem projektet blev der udviklet og udbredt værkstøjer til økonomisk vurdering af gas pricing and tarif options til myndigheder, regulatorer og gasselskaber i 11 øst- og centraleuropæiske lande. Desuden blev der arrangeret partner-to-partner twinning med tilsvarende m myndigheder, regulatorer og gasselskaber i 8 vesteuropæiske lande. Twinning programmerne skulle bl.a. omhandle gas import, transmission og transit, regnskabsprincipper, politikformulering, tarifsætning og gaskontrahering.

Gennem projektet fik SRC International et dybtgående kendskab til den europæiske gassektor og et omfattende netværk af kontakter. På dette grundlag har SRC International siden år 2000 etableret sig i Danmark som en førende aktør indenfor rådgivning om gasmarkedet.

Thorkild har imidlertid også på andre typer opgaver i Europa, Afrika og Asien arbejdet med feasibility analyser af el-, gas- og fjernvarmesystemer, og han har udarbejdet energiplaner på alle niveauer.

Kontakt os

Udfyld formularen med din forespørgsel, så vender vi tilbage hurtigst muligt.