Forretningsstrategier

Forretningsstrategier for selskaber i energisektoren

Siden 1991 har SRC International arbejdet for regeringer, regulatorer, gasselskaber og store gasforbrugere med henblik på at forstå, udvikle og agere på energimarkederne.

Efter således at have arbejdet for alle typer markedsaktører har SRC International i dag en omfattende og uafhængig ekspertise om gasmarkedet i Danmark. SRC International dækker alle led i forsyningskæden fra felt til forbruger. Vi kender dansk og international energipolitik og lovgivning, og vi deltager aktivt i integrationen af el og gasmarkederne på tværs af grænserne.

Vi tilbyder at udarbejde SWOT-analyser og forretningsstrategier for virksomheder i energisektoren. Med SWOT- analysen kortlægger vi virksomhedens styrker og svagheder (virksomhedens indre formåen) samt muligheder og trusler (omgivelsernes påvirkning af virksomheden).

SWOT-analysen giver et overblik over en virksomheds status på et givet tidspunkt. Med erkendelse af virksomhedens status på interne og eksterne forhold, kan vi udarbejde en strategi for virksomhedens fremtidige drift samt forretningsplaner for de forskellige forretningsområder.

Vi gennemfører sådanne analyser på baggrund af vort indgående kendskab til energisektoren i Danmark og internationalt.

Vi har værktøjerne til markedsanalyse, prismonitorering, konkurrentanalyse og forretningsplanlægning, herunder udvikling af nye products and services.

For at finde vej gennem en kompleks og usikker forretningsverden er det nødvendigt at kunne identificere de mange forskellige handlingsmuligheder og omhyggeligt evaluere deres konsekvenser for din virksomheds langsigtede markedsposition.

SRC International leverer objektive og velfunderede økonomiske og finansielle strategier, som imødekommer kortsigtede og langsigtede forretningsmål. Vi udarbejder cost-benefit og cashflow analyser, og vi gennemfører optimeringsstudier og risikoanalyser.

Vi evaluerer alternative el, gas og fjernvarmeløsninger og udarbejder proforma finansielle budgetter. Vi analyserer engros- og detailpriser, som kan være traditionelle cost-baserede eller mere innovative markedsbaserede.
 

SRC International arbejder sammen med ledelserne af el-, gas-, olie og fjernvarmeselskaber om alle elementerne i en moderne forretningsplan. Vi kan bidrage med:

  • at udvikle nye products and services
  • at udarbejde bæredygtige strategier
  • at evaluere styrker, svagheder, trusler og muligheder ved de strategiske alternativer
  • at analysere virksomhedens og konkurrenternes konkurrencemæssige situation
  • at analysere markedets efterspørgsels- og udbudssider
  • at analysere betydningen af ændringer i de lovgivningsmæssige rammer for forretningsmiljøet
  • at identificere mission og målsætninger
  • at udfærdige benchmarkanalyser.

Kontakt os

Telefon: +45 70 20 45 90

 

tk@srci.dk