Klimaplaner

Klimaplaner for virksomheder og kommuner

Klimaregnskab

Vi hjælper med at kortlægge CO2-udledningerne. Vi finder det rette fokus og afgrænsning, styrer indsamling af data og står for beregninger. Vi formidler endvidere gerne det færdige klimaregnskab til relevante målgrupper – f.eks. politikere, borgere, medarbejdere eller virksomheder.

Klimaregnskabet hjælper kunden med at finde de bedste indsatsområder for klimaindsatsen. Det afdækker, hvordan CO2-udledningerne fordeler sig på forskellige aktiviteter, så der kan sættes målrettet ind på netop de områder.

Klimaregnskabet dokumenterer desuden kundens fremskridt år for år. Denne dokumentation kan bruges til branding og rekruttering ud fra en grøn profil.
 

Klimaplan

En god klimaplan kan give en forbedret bundlinje og en lavere klimabelastning. Desuden viser den omverdenen, hvad organisationen gør på det grønne område – og det kan anvendes målrettet til branding og rekruttering.

Vi hjælper med at lægge en målrettet handlingsplan for klimaindsatsen, uanset om succeskriteriet er økonomiske besparelser eller CO2-reduktion og et grønt image.

Handlingsplanen vil omhandle energiforbrug, energiforsyning, transport og indkøb af fødevarer, produkter og ydelser. Den kan sætte krav til aktiviteter på ledelses- og medarbejderniveau, og den kan sætte krav til leverandører.
 

SRC International tilbyder:

  • at definere fokus, metode og beregningsværktøj for klimaregnskab og klimaplan
  • at stå for dataindsamling og beregninger
  • at anbefale oplagte indsatsområder og forbedringer af datagrundlag
  • at tolke regnskabet og give anbefalinger om opfølgning
  • at finde de mest oplagte indsatsområder
  • at beskrive fremgangsmåde og tidsplan for hvert enkelt indsatsområde
  • at opstille energibalancer for reference og alternativer, som leder mod en CO2-neutral fremtid
  • at beregne samfundsøkonomi og CO2-reduktion
  • at formidle klimaregnskab og klimaplan til alle relevante målgrupper

 

SRC International har udarbejdet ”Master Plan 2029”, som er en plan for at gøre Sønderborg-området CO2-neutralt senest i 2029. Master Plan 2029 består af følgende publikationer, som kan downloades her:

 

Masterplanen 2029 er udarbejdet for ProjectZero, som er visionen om at gøre Sønderborg-området CO2-neutralt senest i 2029. Læs mere på www.projectzero.dk. Masterplan 2029 er vort bedste bud på, hvordan visionen om et CO2-neutralt Sønderborg kan blive til virkelighed. Roadmap 2010-2015 er en handlingsplan med fokus på de indsatser frem til 2015, hvor CO2-udslippet skal være 25% lavere end i dag. Brochuren ”Vejen mod nullet” gives en sammenfatning af analyser og strategi.

Kontakt os

Telefon: +45 70 20 45 90

 

tk@srci.dk