SRC International ApS

SRC International blev etableret i København i 1991 af det amerikanske selskab Synergetic Resources Corporation, SRC Inc., i samarbejde med de amerikanske elværkers forskningsinstitut, EPRI.

SRC Inc. havde i 1980'erne etableret sig som USA’s førende virksomhed med hensyn til udvikling og implementering af Demand Side Management, DSM, og i 1990'erne var flere af Københavnskontorets opgaver da også DSM-opgaver for elselskaber i Vesteuropa, EU eller lEA.

I slutningen af 1990'erne blev det amerikanske moderselskab først købt af RMI og derefter fusioneret i Navigant Consulting. I 1999 købte adm. direktør Thorkild Kristensen det danske datterselskab. SRC International har historisk været pioner indenfor DSM og energibesparelser.

SRC International tilbyder rådgivningsydelser til aktører i energisektoren, herunder private og offentlige virksomheder, kommuner og nationale myndigheder samt internationale organisationer.

Vi arbejder for såvel storforbrugere af energi som leverandører af el, gas og fjernvarme.

Vi udarbejder feasibility analyser og gennemfører energiplanlægningsopgaver på lokalt, regionalt og nationalt niveau.

Vi dækker alle projektfaser fra problemidentifikation til monitorering af implementerede løsninger.

Vi vil altid yde rådgivning af højeste kvalitet. Hvis vi ikke har alle de nødvendige kompetencer selv, trækker vi på vort netværk af erfarne partnere og konsulenter.

Kontakt os

Telefon: +45 70 20 45 90

 

tk@srci.dk