Feasibilityanalyser

Feasibilityanalyser af energianlæg

Alle investeringsbeslutninger bør baseres på rentabilitetsberegninger. Vi gennemfører feasibility og cost-benefit analyser for alle typer energianlæg, f.eks.

  • Udvidelse af fjernvarmeområder
  • Etablering af biomasseanlæg og/eller varmepumper
  • Introduktion af gasbiler i Danmark

 

Vi har været med i planlægningen af energisystemerne i Danmark siden de første kommunale varmeplaner blev udarbejdet i begyndelsen af 1980'erne, og vi har rundt i verden gennemført analyser af meget forskellige art. Vi vil derfor kunne klare næsten enhver opgave indenfor området; hvis ikke alene så sammen med vores partnere.

Vi udarbejder beslutningsgrundlag for virksomheder i Danmark og i udlandet. Vi har erfaringer med industrielle processer, forsyningsanlæg og biomasseløsninger og formidler investeringstilskud.

Vi opgør organisationers CO2-udledninger i forbindelse med eksempelvis transport, energiforbrug, eller indkøb af varer og serviceydelser.

Når vi rådgiver om en driftsøkonomisk energiforsyning, ser vi på virksomhedens temperatur- og opvarmningsbehov. En stor del af energibehovet til rumvarme, HVAC og varmt vand til proces og rengøring ligger ved ret lave temperaturer. Dette varmebehov kan ofte dækkes ved at udnytte overskudsvarme fra processer og forsyningsanlæg, direkte eller via varmepumpedrift.
 

SRC International tilbyder bI.a.:

  • at kortlægge varmebehov ved forskellige temperaturniveauer og at afdække potentialer for udnyttelse af overskudsvarme,
  • at udarbejde skitseprojekter til ny energiforsyningsstruktur,
  • at foretage feasibility-studier af biomasse og varmepumper,
  • at vurdere tilskudsmuligheder, herunder salg af energibesparelser,
  • at vurdere muligheder for at sælge overskudvarme til nærtliggende fjernvarmenet el.lign.,
  • at opstille et samlet teknisk og økonomisk beslutningsgrundlag,
  • at risikovurdere investeringer ift. fremtidige energi- og CO2-kvotepriser.

Kontakt os

Telefon: +45 70 20 45 90

 

tk@srci.dk