Myndigheder og organisationer

Energistyreisen, Energinet.dk og andre myndigheder og organisationer

ProjectZero: Udarbejdelse af "Road Map 2009-2015" og "Masterplan 2029" for Sønderborg kommune. Planen reducerer C02-emission til nul i 2029.

Energistyrelsen: Virksomhedsrentabel udnyttelse af overskudsvarme.

Energistyrelsen: Evaluering af kampagne for energieffektive vinduesløsninger og udfasning af traditionelle termovinduer.

Energinet.dk: Modelarbejde vedrørende den fremtidige naturgasinfrastruktur for Energinet.dk

Energinet.dk: Peer review af projektet "Biogas i transport".

Energistyrelsen: Evaluering af ikke-kommercielle energy audits, som de danske elnetselskaber tilbyder offentlige og private virksomheder.

Energistyrelsen m.fl.: Bidrag til lEA Energy Efficiency Program Evaluation Guidebook.

Energistyrelsen m.fl.: Håndbog I evaluering af energispareaktiviteter.

Elfor: Validering af Unitool, databasen for elselskabernes energispareaktiviteter.

Kontakt os

Telefon: +45 70 20 45 90

 

tk@srci.dk