Udbud af gaskøb

Assistance til køb og salg samt hedging af olie, naturgas, el og CO2-kvoter

SRC International har i mange år stået for indkøb af gas til en række af de største gasforbrugere i Danmark, dvs. udbud, evaluering og indgåelse af gaskontrakter.

Med SRCI som rådgiver til energiindkøb får man sikkerhed for professional håndtering af alle elementer i udbudsprocessen, således at man er sikker på at have fået de bedst mulige priser og leveringsbetinger, når der skrives kontrakt.

Man kan vælge at køre processen i tæt samarbejde med os, eller man kan lade os tage hånd om det hele i vished om, at sagen er i de bedste hænder. Vi finder den samarbejdsform, der passer dig bedst.

 

Arbejdet omfatter typisk:

 • planlægning af udbudsprocessen, herunder timing af udbud og kontraktindgåelse,

 • udarbejdelse af udbudsdokumentation,

 • bestemmelse af optimal exitkapacitet,

 • udvælgelse af tilbudsgivere og produkter,

 • prisovervågning og -analyse med henblik på timing af udbudstidspunktet,

 • evaluering af indkomne tilbud,

 • anbefaling af prisindekseringstype

 • anbefaling af prisindekseringsreference,

 • anbefaling af leverandør,

 • kvalitetssikring af kontraktbetingelser,

 • regelmæssig orientering om markedsudviklingen og om mulighederne for at skifte mellem variabel pris og fastpris gennem hedging,

 • koordinering af gaskøb og elsalg med henblik på at reducere risici,

 • organisering af virksomhedens fremtidige indkøb

 

I løbet af indkøbsprocessen skal der tages stilling til forskellige forhold, hvor de vigtigste er, om gasprisen skal baseres på spotpriser på naturgas, gasolie og/eller fuelolie, eller om den skal være helt eller delvist fastpris, samt hvilke gasbørser, der skal anvendes som referenceprisen. SRC International’s prisanalyser gør det muligt at foretage valgene på et informeret grundlag.

Kontakt os

Telefon: +45 70 20 45 90

 

tk@srci.dk